• Volejte zdarma | 800 223 227
pondělí až pátek 8:30-17:00

Nejčastější otázky

klientů k povinnému ručení

O povinném ručení obecně

Ukončit smlouvu povinného ručení můžete pouze z několika zákonem stanovených důvodů, např.

  • z důvodu změny vlastníka (pozor, pouze kupní smlouva nestačí. Pokud nedojde ke změně vlastníka vozidla v registru vozidel, může pojišťovna při pozdější kontrole prohlásit ukončení smlouvy za neplatné a požadovat doplatit pojistné),
  • do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy,
  • z důvodu vyjmutí vozidla z evidence motorových vozidel,
  • do 1 měsíce od oznámení pojistné události,
  • dohodou,
  • nebo nejčastěji výpovědí k výročí.

Výpověď k výročí je nutné podat nejpozději 6 týdnů před výročním dnem doporučeným dopisem ve znění:

Žádám o ukončení smlouvy č.********* ke dni ****. (uvést datum, jméno, příjmení a podpis klienta)

Nezapomeňte k výpovědi přiložit i zelenou kartu.

Výroční den je datum, od kterého je pojištění (POV) platné a ke kterému můžete ukončit smlouvu.

Najdete jej na zelené kartě nebo ve Vaší pojistné smlouvě.

Spoluúčast u POV (tzn. Zákonného pojištění) se ve většině případů nesjednává. Jsou výjimečně tarify, především ty nejlevnější, kde je vyžadována spoluúčast např. v případě pojistné události v zahraničí. Někdy je spoluúčast vyžadována rovněž u některých připojištění (skla, živel, střet se zvěří, atp). Vždy si pečlivě projděte informace k jednotlivým rizikům.

O NejlevnějsíPovinnéRučení.cz

Znamená to, že tato smlouva Vás kryje na škody nebo újmy, které svým neopatrným řízením způsobíte jinému, a to jak škody na zdraví či ztrátu na životě s výší limitu 35 mil na každého poškozeného zvlášť, tak na škody na majetku ve výši 35 mil souhrnem za všechny způsobené škody.

  • Zelená karta s omezenou platností Vám bude zaslána na emailovou adresu spolu s návrhem smlouvy, pojistnými podmínkami a dalšími dokumenty.
  • Zelená karta originální, s platností po dobu jednoho roku, Vám bude zaslána po přijetí platby pojistného na účet pojišťovny. Karta je odeslána na Vaši korespondenční adresu.

Na webu NejlevnejsiPovinneRuceni.cz jsou smlouvy platné právě včasným a řádným zaplacením. Teprve potom Vám začne fungovat pojistná ochrana.

Když zapomenete a nezaplatíte v řádném termínu, zavolejte nám na telefonní číslo 800 223 227. My zjistíme, zda je možné ještě zaplatit s drobným zpožděním, či zda je potřeba urychleně sjednat smlouvu novou.

Není problém.

Zavolejte nám ZDARMA na telefonní číslo 800 223 227 a my Vám pomůžeme požadovanou úpravu smlouvy s pojišťovnou vyřešit.

Zde na webu NejlevnejsiPovinneRuceni.cz v sekci Pojišťovny.

V případě nehody

  • V případě nehody doporučujeme ihned vše nahlásit Vaší asistenční službě. Kontakt najdete na své zelené kartě. Je možné také volat na telefonní linku pomoci řidičům 1224. Ta Vám zajistí asistenci, na kterou máte ze své smlouvy nárok. Vyhnete se tak lovcům nehod a zbytečným platbám za předražené služby.
  • Je-li účastníků více, vždy kompletně vyplňte „Záznam o nehodě“ a nezapomeňte vše řádně vyfotografovat. Je-li v nehodě způsobeno nějaké zranění, poničen majetek dalších osob (např. svodidla, lampy veřejného osvětlení, plot atd), nedokážete se dohodnout, kdo je viníkem, či škoda vypadá na více než 100 000,-, je nutné k nehodě zavolat i Policii České republiky. Ta s Vámi sepíše protokol, který je následně dokumentace k likvidaci škody.