Sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, oddíl B, vložka 1897
IČ: 471 16 617
Bezplatná info linka: +420 957 105 105
Nonstop asistenční služby: +420 1220
E-mail: info@koop.cz
Internet: www.koop.cz

Sdílet příspěvek na: