Díky hustotě dnešního dopravního provozu, kvalitě našich silnic i vzájemné „ohleduplnosti“ řidiči dennodenně riskují za volantem menší či větší nehodu.

Snaží se tomu předcházet opatrností, klidem a předvídáním situace. Snaží se chránit různými moderními bezpečnostními a ochrannými prvky. Často ale zapomínají na jedno další riziko spojené s dopravní nehodou. A to riziko finanční v případě, že i přes veškerou opatrnost nějakou nehodu způsobí.

„Vždyť mě chrání povinné ručení“

Ano, povinné ručení skutečně chrání řidiče-viníka dopravní nehody (tedy s výjimkou nehod úmyslných, nehod pod vlivem alkoholu či drog aj.) před finanční odpovědností za škody způsobené na zdraví a majetku. ALE…!

Ale jen do určité výše. Tato výše maximální škody proplácené pojišťovnou za viníka nehody poškozeným je dána pojistnými limity uzavřené pojistné smlouvy. Víte, jaký limit máte v povinném ručení vy?

Co znamenají a jaké jsou pojistné limity?

Pojistný limit jsou vlastně dvě částky, které jsou uváděny u povinného ručení, většinou jsou stejné a jsou odděleny lomítkem. Ze zákona se jedná minimálně o 35/35 mil. Kč, tedy 35 miliónů Kč pro škody na majetku (celkové) a 35 miliónů Kč pro škody na zdraví a životě (na jednoho poškozeného).

Tyto pojistné limity tedy musí mít každé povinné ručení. Kromě toho pojišťovny nabízejí i kvalitnější povinná ručení s vyššími limity, např. 50/50 mil. Kč, 100/100 mil. Kč nebo dokonce 200/200 mil. Kč.

35 miliónů je přece spousta peněz, tak proč připlácet za „zbytečnou“ vyšší ochranu?

Rozhodně nemusí být zbytečná

Jak jsme již zmiňovali pojišťovna plní pouze do výše pojistného limitu, pokud způsobíte škodu vyšší, bude pojišťovna škodu nad výši limitu s největší pravděpodobností vymáhat po vás. A to může znamenat finanční katastrofu do konce vašeho života.

Byť se 35 miliónů může zdát jako ohromná částka, nemusí tomu tak rozhodně být, jak si ukážeme na několik příkladech.

nehoda-kamion

Nehoda s „naditým“ kamiónem

Může se stát, že během dopravní nehody poškodíte nebo dokonce zničíte kamión i s jeho nákladem. V horším případě nemusí tento kamión převážet třeba rajčata, ale mnohem dražší zboží či vybavení – počítače, speciální elektroniku nebo třeba velmi drahé léky. Škody pak skutečně mohou jít do desítek miliónů korun. Při hustotě kamiónové dopravy na dálnici navíc nemusí jít jen o jeden poškozený kamión, ale může se jich k nehodě připlést více.

Ekologické škody jsou drahý špás

Poškozeny během nehody nemusí být jen plechy, zboží nebo cestující osoby. K újmě může dojít také příroda.

Nejen pohonné hmoty z nádrží, ale také ve velkém přepravované ropné či jiné chemické látky, se mohou během nehody dostat do přírody, mohou znečistit půdu, vodní plochy nebo dokonce vodní zdroj pitné vody. Škody a zejména jejich likvidace pak mohou být velmi nákladné.

Mladý invalida = doživotní placení

Nejvyšší škodu na zdraví může paradoxně způsobit trvalá invalidita a nikoliv smrt. Zní to poněkud cynicky, ale je to skutečně tak. Pokud během dopravní nehody vážně zraníte někoho tak, že skončí například na invalidním vozíku, musí pojišťovna platit poškozenému až do konce jeho života.

Obzvláště podle nového Občanského zákoníku nejsou úhrady vůbec malé a přiznávají poškozenému mnoho náhrad za bolestné, léčení, ztížený život a uplatnění v něm či ušlé příjmy. Tyto částky mohou vyrůst do skutečně vysokých čísel v případě mladých lidí, v případě nadprůměrně vydělávajících osob a také v případě zranění osob v zahraničí, kde jsou příjmy a obecně ceny ve vyšší cenové kategorii.

V praxi se tak objevuje několik případů, kdy škody způsobené nehodou přesahovaly 50 či 100 miliónů korun. Vyšší pojistný limit vás ochrání před případnou finanční katastrofou, do které byste se v případě takto vysoké škody dostali.

Nevíte, jak je tam Vaše pojistná smlouva? Chcete zvýšit svou pojistnou ochranu? V rámci asistované kalkulace povinného ručení Vám s tím zdarma pomůžeme. Stačí se nám ozvat jedním z těchto způsobů:

  • zavolejte nám ZDARMA na číslo 800 223 227 (pondělí až pátek 8:30 až 17:00)
  • nechejte nám na sebe číslo zde a my vám sami ve vámi požadovanou dobu zavoláme
  • nebo vyhledejte a kontaktujte svého poradce Salve Finance.
Sdílet příspěvek na: